Bezoek Europarlementarier Emine Bozkurt in Brussel

Op 24 april jl. was Camellia met 25 ambitieuze en ondernemende vrouwen op bezoek bij Europarlementariër en vechter voor gelijke rechten: drs. Emine Bozkurt, in het Europees Parlement in Brussel. Het gespreksonderwerp: Waar staat de vrouw anno 2012?

Zij is niet alleen moeder, echtgenoot en huisvrouw maar ook een kostverdiener en ondernemer. Dat er veel hoogopgeleide, hard werkende en innovatieve vrouwen zijn doet niet af aan het feit dat het nog steeds de man is die op de voorgrond treedt. De vrouw is niet zichtbaar en dat moet anders. Naast het feit dat de vrouw niet zichtbaar is, heeft zij ook te maken met -nog steeds niet opgeloste- problemen als loondiscriminatie. Volgens Emine Bozkurt moet hard worden gewerkt aan deze problemen en moeten vooral ook vrouwen het heft in eigen handen nemen en de gelijke rechten claimen.

“Vrouwenemancipatie in beeld” met Linda Graanoogst en Shanti Tuinstra

In aanwezigheid van 30 geïnteresseerden is op 23 april jl. de themabijeenkomst “Vrouwenemancipatie in beeld” gehouden. Camillia kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Gastspreker Shanti Tuinstra heeft de geschiedenis van de emancipatiebeweging toegelicht en stond stil bij de derde golf: de emancipatie van allochtone en autochtone vrouwen anno 2012, de kansen en bedreigingen en de rol die religie in dit geheel zou kunnen spelen in tegenstellingen tot de eerste twee emancipatiegolven.

Linda Graanoogst wees op het belang van sociale media in de hedendaagse berichtgeving en marketingstrategieën. Naast de middelen die gebruikt worden om boodschappen uit te zenden is de inhoud van de boodschap belangrijk: een geactualiseerde website (met foto’s en video’s), doelgroeponderzoek en gerichte verzending. Na de inleiding door de gastsprekers zijn gerichte vragen uit het publiek beantwoord.

In de Tweede Kamer bij Nebahat Albayrak

Op 11 april 2012 werd Camellia door Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak (PvdA) ontvangen op haar kantoor in Den Haag. Naast de actualiteit is gesproken over de projecten die Camellia wil initiëren. Deze projecten zijn bedoeld ter verbinding, inspiratie en ontplooiing van vrouwen.

Mevrouw Albayrak heeft gezegd dit soort projecten te ondersteunen, maar dat de meerwaarde van deze projecten zit in het bereiken van mensen van diverse achtergronden. Camellia deelt deze opvatting en zet zich hiervoor in. Er is gesproken over de mogelijkheid om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren rondom het thema vrouw in de politiek. Hierover meer later in het jaar. Leuke bijkomstigheid was een persoonlijke kennismaking met staatssecretaris Henk Bleker.

Viering 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije

Kick-off viering 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije in het stadhuis van Amsterdam

Er was veel belangstelling voor het traditioneel Turks ontbijt dat op 10 april jl. werd georganiseerd in het stadhuis van Amsterdam door Camellia en Platform 400 jaar, een samenwerkingsverband van een aantal regionale en landelijke organisaties dat zich richt op de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Het was de aftrap van een reeks activiteiten die in dit kader zullen worden georganiseerd. Aanwezig waren burgemeester Van der Laan, wethouder Gehrels en tientallen andere ‘bewoners’. De burgemeester sprak zich lovend uit over de inspanningen van de betrokken partijen en prees ze om hun substantiële bijdrage aan het maatschappelijke welzijn. Van der Laan bedankte voor de gastvrijheid en grapte elke dag wel op deze wijze te willen ontbijten.

Door de voorzitter van platform 400 jaar, dhr. Celik, werd het aanhalen en verder stimuleren van de vriendschapsbanden tussen Turkse Nederlanders en overige Nederlanders ter bevordering van de sociale cohesie en interculturele sensitiviteit benadrukt. De ochtend werd afgesloten door burgemeester Van der Laan die zijn mouwen opstroopte om te schilderen op water, ook wel ´ebru´ genoemd. De enthousiaste gasten, de betrokken vrijwilligers en het uitgebreide buffet brachten een ongedwongen, aangename sfeer met zich mee op de vroege regenachtige dinsdagochtend. Dit riekt naar meer!