Lunch Sloterplas

 

Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen werd er een heerlijke lunch georganiseerd aan de Sloterplas in Amsterdam. Onder de aanwezigen waren de politici Tofik Dibi, Fatma Koser Kaya, Chris Schaeffer, Ed Groot en Emre Unver. Veel ondernemers uit stadsdeel Nieuw-West waren ook van de partij. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Baâdoud was samen met Platform 400 jaar en Stichting Camellia gastheer tijdens deze gezellige middag. De heerlijke lunch werd verzorgd door restaurant Meram.

Debat 3 september 2012

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 organiseerde Camellia op 3 september 2012. een debatavond met politici van verschillende partijen. Voor het debat zijn alle partijen benaderd. Vier partijen reageerden positief op de uitnodiging. Aanwezig waren de kandidaat-Kamerleden Désirée Bonis (PvdA), Maureen van der Pligt   (SP), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Judith Swinkels (D66). Het doel van de avond was om een beter beeld te krijgen in de verschillen en de overeenkomsten tussen de partijen. Gedurende de avond werden er stellingen geponeerd waarop de aanwezige politici hebben gereageerd aan de hand van hun partijprograms. Deze vind je onderaan het verslag. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond werd voorgezeten door Shanti Tuinstra (gemeenteraadslid  Almere, cultureel antropoloog).

De introductie van de eerste stelling rond het thema ‘wonen’ bracht al snel een verhit debat op gang. De stelling omvatte belangrijke onderwerpen als veiligheid, criminaliteit en werkloosheid en zo werd al snel duidelijk op welke punten partijen zich van elkaar onderscheidden. Dit gold ook voor de overige stellingen. De vragen vanuit het publiek en de passie waarmee de kandidaat- Kamerleden deze beantwoordden en hun verhaal verkondigden, maakten van deze avond een succes.

Na afloop was er de gelegenheid om onder het genot van koffie en thee persoonlijk kennis te maken en de politici eventueel verder aan de tand te voelen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Zowel de politici als het publiek hebben zich positief uitgesproken over het beloop en de sfeer van de avond en dit maakt ons blij. Wij hopen dat de aanwezigen meer inzicht hebben gekregen in de verschillende standpunten van de partijen en wensen ze, en heel Nederland, veel wijsheid toe bij het stemmen en de politici succes met hun campagnes!

Stellingen van de avond:

Wonen:

Stelling: De problemen  in de achterstandswijken wordt onderschat.

Het debat over het vraagstuk wonen wordt met name gevoerd met stellingen over de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van de prijsdaling voor de huiseigenaren. In het debat is geen oog meer voor de oude arbeiderswijken waar sociaal economisch gezien de zwakkeren wonen. Hoewel deze wijken eens opgeklopt zijn tot “prachtwijken”  waarin geïnvesteerd zou  worden vanwege problemen als onveiligheid, criminaliteit, werkloosheid, radicalisering en de verpaupering van de leefomgeving, lijken deze plannen van de agenda te zijn.

Zorg:

Stelling: Burgers moeten meer anticiperen op hun levensloop en moeten zelf verantwoordelijkheid nemen.

Door demografische veranderingen, kleinere gezinnen, meer singles, en vergrijzing is de inrichting van de huidige verzorgingsstaat in het geding en is deze op langere termijn economisch onhoudbaar.

Onderwijs:

Stelling: Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Het belang van onderwijs voor een dynamische samenleving en een sterke economie is groot. Voor individuen is onderwijs de voornaamste motor voor emancipatie. Nederland heeft de ambitie te behoren tot de top 5 van de kenniseconomieën.  Het is echter een turbulente periode voor het onderwijs: de financiering van het onderwijs staat ter discussie. Na de langstudeerboete staat het bestaan van de basisbeurs in het geding. Deze maatregelen komen de toegankelijkheid niet ten goede.

Europa:

Stelling: Europa moet werken aan een Europese identiteit. Hiertoe is een Europees paspoort noodzakelijk.

De toetreding tot de Europese Unie heeft Nederland veel goeds gebracht zoals economische voorspoed en veiligheid. Echter, nu Europa gebukt gaat onder de economische schuldencrisis lijkt de eenheid verder weg dan ooit. Hulp aan Europese landen met een zwakke economie blijft een gevoelig issue wat tot veel verdeeldheid zorgt. Gemeenschappelijke Europese waarden zoals solidariteit, vrijheid en respect, eens benoemd door oud-premier Balkenende, zijn onder druk komen te staan.