Bezoek aan Désirée Bonis

Op 16 januari 2013 heeft Stichting Camellia een bezoek naar de Tweede Kamer georganiseerd. Samen met 12 vertegenwoordigers van Platform ZijN werd Désirée Bonis (PvdA) opgezocht.

Mevrouw Bonis was aangenaam verrast door de landelijk georganiseerde opkomst. Wij vroegen haar hoe haar nieuwe functie als Tweede Kamerlid bevalt. Ze gaf aan dat ze haar huidige functie met veel plezier uitoefent, maar een enorm verschil ervaart met haar voorgaande functie. Voorheen was Bonis ambassadeur in Syrië.

Na de voorstelronde is er een interactief gesprek ontstaan over vrouwenparticipatie in de politiek. Bonis gaf aan dat dit onderwerp nog een moeizame kwestie in Nederland is.
Verder is er van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van (part)time werken in combinatie met kinderen, de bezuinigingen rondom kinderopvang en de kansen in vrouwelijk ondernemerschap.

Tot slot uitte Bonis haar bewondering over het feit dat Camellia en andere collega-stichtingen zich hebben samengevoegd om vanuit een platform te werken.