Workshop personal branding & pitching

Op dinsdag 29 maart 2016 organiseerde Stichting Camellia de interactieve workshop ‘personal branding & pitching’, onder leiding van personal trainer en coach Sarita Bajnath.

Met het besef dat in onze huidige samenleving de concurrentie met de dag toeneemt, is deze workshop georganiseerd. Goed zijn is tegenwoordig niet meer genoeg, het kan altijd beter. Daarom is het van belang om boven de massa uit te steken. Jezelf verkopen, presentatie skills en zelfvertrouwen zijn de basisvaardigheden die je een trede hoger op de lat naar succes aanreiken.

Bij personal branding gaat het erom dat je jezelf als ‘merk’ presenteert aan anderen, waarbij je positieve beelden en associaties probeert op te roepen. Denk aan grote merken; zij streven naar zichtbaarheid, dit wekt immers vertrouwen op. Met slogans en het gebruik van kleuren en beelden kunnen bepaalde emoties bij anderen worden opgewekt. Je probeert jezelf als het ware te verkopen.

‘’Als je jezelf wilt presenteren, gaat het er niet enkel om dat de woorden aankomen, maar ook dat de energie en passie aankomt. Vaak verwoorden mensen iets, maar hetgeen dat wordt verteld en/of opgeschreven komt niet overeen met wat je over hen ziet en denkt. Er is geen connectie’’, aldus Bajnath. Beschouw jezelf als een merk, weet wat jou uniek maakt, wat je talenten zijn en onderscheid je van anderen. Maar vooral; ‘’Wees trouw aan jezelf, dan komt je boodschap wel over’’.

De voordelen van personal branding op een rijtje:

  • ‘Personal Brand’ vergroot de kans dat anderen zich jou herinneren.
  • Het is makkelijker voor anderen om zich te identificeren met jou als persoon.
  • Het zorgt voor de noodzakelijke focus die nodig is voor je professionele ontwikkeling.

Om boven de massa uit te steken dien je over krachtige presentatie skills te beschikken. Een onderdeel hiervoor is het houden van een goede pitch. Een pitch kan direct gelinkt worden aan de personal brand: het is een korte, maar krachtige boodschap waarin je een (zakelijk)contact vertelt wie je bent en wat je doet. Je focust hierbij op je sterke punten, doet beroep op je ervaringen en talenten, en zorgt ervoor dat je de persoon tegenover je overhaalt met jouw overtuigingskracht, passie en uitstraling.

Door middel van een oefening werd de informatie die men tot zich had genomen gelijk in de praktijk toegepast. De deelnemers kregen de opdracht om na te denken over drie sterke eigenschappen van zichzelf en de vraag te beantwoorden hoe ze overkomen op anderen. Na deze oefening waren de participanten in staat om een krachtige pitch neer te zetten.

Al met al was het een geslaagde avond en gingen de deelnemers naar huis met de bewustzijn: Kleine details maken het verschil.

Wij danken via deze weg nogmaals Sarita Bajnath alsmede het VSBfonds, Oranjefonds, Gemeente Amsterdam, Pinarbasi Advocatuur & Stichting Hulp na Onderzoek die deze workshop mede mogelijk hebben gemaakt.

Praten met je kind in de puberteit

Op 16 maart 2016 organiseerde Stichting Camellia in samenwerking met Sensa Zorg de bijeenkomst ‘communiceren met je kind in de puberteit’. Twee (ortho)pedagogen hebben hun expertise over dit onderwerp gedeeld.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de communicatie met pubers in principe niet anders werkt dan de communicatie tussen volwassenen. De kunst van communiceren met pubers is het actief luisteren naar het kind en in duidelijke bewoordingen jouw boodschap als ouder/opvoeder overbrengen. De vaardigheid om op deze manier te communiceren met je kind, versterkt zich met name door een positieve benadering naar het kind toe, waarbij de nadruk ligt op een oplossingsgerichte instelling waarin de mening van het kind ook een rol speelt.

Het actief luisteren vertaalt zich niet enkel naar de woorden die je gebruikt, maar ook de houding die je als ouder/opvoeder aanneemt tijdens een gesprek. Tijdens de communicatie is het van belang dat je niet enkel als ‘zender’, maar ook als ontvanger functioneert. Stop even met je bezigheden en richt je ook in lichaamstaal naar het kind toe. Parafraseer wat je kind zegt en neem afstand van aannames.

Zodra zich een probleem voordoet, geef dan in eerste instantie aan het kind de ruimte om eigen oplossingen in te brengen. Denk vervolgens samen naar een oplossing toe, focus niet op de oorzaak, dit verergert de frustraties alleen maar. Stel als ouder niet zozeer regels op, maar grenzen en heb er vervolgens vertrouwen in dat het kind binnen de grenzen zal handelen. Wees je er bewust van dat je kind door jouw manier van communiceren een eigen houding leert aannemen; jij als ouder/opvoeder vervult een voorbeeldfunctie hierin.