2de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 29 mei jl. vond alweer de tweede bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen succes en aardig gevonden worden, het is een klimrek en geen ladder en ben jij mijn mentor?. Een intensieve bijeenkomst waarin veel interactie heeft plaatsgevonden tussen alle deelnemers. Vooral het werken met de Balint-methode heeft voor ons allen een eye opener opgeleverd. Deze methode biedt een instrument om praktijkervaringen uit te diepen. Op systematische wijze kunnen deelnemers nadenken over hun persoonlijke ervaringen met een praktijksituatie. De vraaginbrenger krijgt van alle deelnemers vragen om zo haar vraag te concretiseren zodat ook gerichter advies kan worden gegeven. Het inbrengen van een casus zal als rode draad lopen in de komende bijeenkomsten. Wij kijken uit naar de derde bijeenkomst waarin onder andere zal worden ingegaan op de vraag ‘maak van je partner een echte partner’!