3de sessie Vrouwelijk leiderschap

vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap

Op 3 juni jl. vond alweer de derde bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen; zoek en spreek jouw waarheid, vertrekt niet voordat je vertrekt en maak van je partner een echte partner. Vooral het derde thema vonden de aanwezigen interessant. Volgende week zal alweer de laatste bijeenkomst zijn waar vooral zal worden stil gestaan bij de mythe van alles doen.

Hierbij in het kort de relevante opmerkingen en tips die zijn gegeven bij de besproken thema’s.

  1. Zoek en spreek jouw waarheid

Sheryl Sandberg geeft een opsomming van een aantal zaken op het gebied van communicatie, die zij nodig vindt om succesvol te zijn.

Tactvol en eerlijk zijn

Hoe kan dit ingezet worden, zodat de boodschap door de ontvanger ook daadwerkelijk wordt ontvangen en deze er wat mee doet.

Feedback

Bij het ontvangen en geven van feedback dient in het achterhoofd gehouden te worden dat het een mening ( interpretatie) is, die gebaseerd is op observaties en ervaringen. Tip: vraag bijvoorbeeld bij een teamleider om algemene feedback, maar ook om feedback op bepaalde doelen die belangrijk voor jou zijn. Geef jouw valkuilen aan, zodat men bereid is om jouw feedback te geven. Zie dit als gratis advies!

Scheiding tussen professioneel zelf en echte zelf

Op het werk wordt dan niet gesproken over thuissituatie of worden emoties onder drukt. Volgens Sheryl heeft deze scheiding waarschijnlijk nooit bestaan. Zij adviseert om op het werk persoonlijke situaties toch te bespreken (bijvoorbeeld hoe het met de kinderen gaat). Dat maakt jou als persoon toegankelijker!

Beste leiders

De beste leiders van deze tijd letten niet enkel op resultaten maar ook op hun mensen. Het laten zien van een kwetsbare kant zal andere stimuleren om ook over persoonlijke kwesties dan wel zaken die hen raken bespreekbaar te maken.

  1. Vertrek niet voordat je vertrekt

Hiermee wordt bedoelt dat je niet te ver vooruit moet plannen. Dit kan namelijk eerder deuren dichtslaan dan er worden geopend.

  1. Maak van je partner een echte partner

Werkende vrouwen nog steeds groter aandeel in het huishouden / verzorging kinderen dan werkende mannen.

Gate-keeper / poortwachter moeder: kritisch tegen over partner waardoor ze onbedoeld hun partner afremmen ‘haar’ manier is de enige manier.