Werkbezoek Google

Tijdens een netwerkbijeenkomst hebben we Leah Postma ontmoet, zij is werkzaam bij Google. Een van de pijlers van Google is diversiteit van werknemers. In het gesprek kwam al snel naar voren dat Stichting Camellia en Google veel gemeen hebben in hun visie en missie. Om deze reden heeft Leah ons uitgenodigd voor een werkbezoek aan Google.

Tijdens het werkbezoek hebben we nader kennis kunnen maken met de werkwijze en de gedachtegang van Google. Google is een zeer maatschappelijk betrokken organisatie. De betrokkenheid uit zich middels activiteiten als netwerkbijeenkomsten waar een ieder welkom is om kennis te maken met Google. Om deze reden is Google een zeer divers bedrijf.

Ook organiseren zij onder andere digitale werkplekken voor ondernemers, waar ze geholpen worden met de digitalisering en zichtbaarheid van hun onderneming. Digitalisering is de toekomst, daarom is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met programmeren. Om dit mogelijk te maken stelt Google een groot budget open zodat ieder kind, ongeacht de sociaal-economische achtergrond, toegang heeft tot deze informatie. Ook hebben we een kijkje kunnen nemen op de werkvloer waar werknemers worden aangemoedigd om zo groen en milieubewust mogelijk te leven.

We bedanken Leah voor haar uitnodiging en inspirerende verhaal!

Bezoek Tweede Kamer

Op uitnodiging van de heer Marcouch heeft het team van Stichting Camellia op 16 februari een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Tijdens dit bezoek heeft de heer Marcouch ons een rondleiding gegeven en hebben we actuele onderwerpen besproken. Openhartig stond hij ons te woord en adviseerde ons omtrent onze lopende en toekomstige projecten.

Het team dankt de heer Marcouch nogmaals voor zijn gastvrijheid en wensen hem veel succes met de aankomende verkiezingen!

Excursie Italië

Vrijwilligers van Stichting Camellia hebben een culturele werkreis gemaakt naar Italië. Onder leiding van een ervaren gids heeft deze groep in vijf dagen de steden Venetië, Milaan, Florence, Verona en Sirmone kunnen verkennen. Kennismaken met de Italiaanse cultuur en geschiedenis was de voornaamste reden van deze reis, evenals het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Om dit te realiseren heeft de groep onder andere twee stichtingen bezocht die door middel van bijvoorbeeld taallessen, kooklessen en muzieklessen, individuen uit verschillende culturele achtergronden proberen samen te brengen. Mensen treden hierbij met elkaar in dialoog en er wordt geprobeerd om de maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. De combinatie van een eeuwenoude cultuur, de schitterende natuur, de Italiaanse zon en de overheerlijke Italiaanse keuken maakt van Italië een onvergetelijke belevenis.

Vol enthousiasme heeft de groep op de eerste dag de stad Venetië kunnen bewonderen. Al struinend langs het  San Marcoplein, naar de Rialtobrug en door een labyrint van kleine grachten heeft de groep genoten van de cultuur en historie van deze stad. De bruggen, kanalen, de kleine straten en de artistieke plaatsen hebben de groep versteld doen staan.

De tweede dag van de reis stond in het teken van mode, de wereldstad Milaan stond op de lijst om bezocht te worden. Milaan staat niet enkel bekend als modestad maar tevens als een belangrijke businesscentrum. Immense bedrijven zijn in en rondom Milaan gevestigd en bekende haute couturezaken zijn er te vinden. Schroom niet en waag een stap in een Gucci of Yves Saint Laurent winkel. Door de grote hoeveelheid belangstellenden voor deze winkels is het alleen mogelijk om gelimiteerd deze ketens te bezoeken. Maar wees niet betreurd, window- shoppen is ten allen tijden toegestaan. Tevens is de stad een aantal musea rijk die de moeite waard zijn om te bezichtigen, evenals de fraaie staaltjes van architectuur en natuurlijk de prachtige gotische domkerk.

Weer een regio verder en de groep heeft op de derde dag de indrukwekkende stad Florence bezocht. De leerzame tocht heeft de groep veel kennis bijgebracht over de geschiedenis van de stad. Florence is voor een lange periode bestuurd door de rijke bankiersfamilie de’ Medici. Deze familie heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Florence een van de belangrijkste steden ter wereld is geworden op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur en architectuur. Bovendien hebben veel befaamde kunstenaars, wetenschappers, schrijvers en historici hier gewoond of zijn hier geboren. Voorbeelden hiervan zijn Leonardo De Vinci, Michelangelo en Galileo Galilei.

Op de laatste dag van de excursie is de groep overdonderd door een romantische ambiance. Verona, de stad waar Shakespeare het liefdesverhaal van Romeo en Julia liet afspelen, is bezocht.  De stad staat bekend om de Romeinse arena waar opera’s worden gehouden. De trip is vervolgd naar het schiereiland Sirmione in het Gardameer (Lago di Garda). Dit is de grootste meer van Italië en tevens één van de belangrijkste toeristische gebieden van het land. De indrukwekkende uitzichten waren daadwerkelijk adembenemend.

Deze reis benadrukt onze motto; het verbinden, inspireren en ontplooien van mensen.

Na deze reis ervaart Stichting Camellia wederom dat excursies van essentieel belang zijn voor de samenleving. Ze initiëren namelijk het samenbrengen van verschillende culturen, het opdoen van kennis/ervaringen en daarnaast treden de deelnemers in dialoog. Met dit alles wordt getracht de maatschappelijke betrokkenheid en participatie van de deelnemers te stimuleren. Bovendien hebben de opgedane ervaringen van deze excursie inzichten geboden voor vervolg activiteiten.

Werkbezoek Sensa Zorg

Op zaterdag 12 december hebben de dames van Stichting Camellia een bezoek gebracht aan gezondheidsinstelling Sensa Zorg. Onder het genot van een heerlijk ontbijt hebben de dames kunnen netwerken en kennismaken met onderneemster en oprichtster Gülcan Kotan.

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken.

Mevr. Kotan komt zelf uit een gezin van zeven kinderen, waarvan een broertje downsyndroom heeft. Zij is van jongs af aan betrokken geweest bij zorginstellingen, maar wist niet hoe het er in werkelijkheid aan toe ging bij de hulpverlening. Gaandeweg ontdekte mevr. Kotan dat er tussen voornamelijk multi-etnische gezinnen en zorginstellingen vaak sprake was van miscommunicatie en gezinnen in haar netwerk hoorde zij klagen over ‘dat ze niet begrepen werden’. Dit is voor mevr. Kotan de aanleiding is geweest om een onderneming, gezondheidsinstelling Sensa Zorg, te starten. Hiermee is zij de eerste vrouwelijke onderneemster in haar eigen familie, waar ze enorm trots op is.

Mevr. Kotan heeft de aanwezigen ook voorzien van een aantal tips voor bij het solliciteren, bijvoorbeeld:

  • Gaten in je cv maken geen goede indruk, voorkom dezen.
  • Doe aan vrijwilligerswerk en verrijk hiermee je ervaringen en vergroot je netwerk. (Dit voorkomt ook meteen de gaten in je cv).
  • Verdiep je in het bedrijf waar je gaat solliciteren, bereid je goed voor op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Al met al was het een fijne, leerzame bijeenkomst. Wij bedanken nogmaals gezondheidsinstelling Sensa Zorg voor de gastvrijheid en mevr. Kotan voor haar interesse en tijd.

 

 

 

Wederbezoek Nevin Ozutok

Als vervolg op het bezoek van Nevin Özütok op 8 maart 2013 Vrouwendag, heeft stichting Camellia op haar beurt Özütok en Astrid Kuiper bezocht in stadsdeelkantoor Oost. In de prachtig ontworpen Raadszaal met in het uitzicht de Oranje-Vrijstaatkade is er een warm en open gesprek ontstaan.

Nevin Özütok is wethouder in Amsterdam Oost (GL) en heeft o.a. economie en markt, groen en duurzaamheid en openbare ruimte in haar portefeuille. Astrid Kuiper is fractievoorzitter (GL) in Amsterdam Oost

Özütok opent het gesprek en refereert naar onze eerste kennismaking. Deze was vorig jaar in het kader van de 400 jaar betrekkingen, stadsdeel Oost opende toen haar deuren voor een voortreffelijk Turks ontbijt die door Camellia aangeboden werd. We hebben toen welgeteld 100 gasten, buurtbewoners en ambtenaren mogen ontvangen. Özütok krijgt tot op de dag van vandaag positieve reacties over dit initiatief.

In de dagelijkse werkzaamheden heeft Özütok onder andere wijkaanpak op haar agenda. Met trots vertelt zij hoe zij twee achterstandswijken heeft geholpen tot hippe wijken. Zij heeft tijdens het verbetertraject het motto “Kijk groen naar gebruikers groen” voor ogen gehouden. Dat wil zeggen dat ze projecten in het leven heeft geroepen waarbij bewoners gezamenlijk met bijvoorbeeld tuinieren bezig zijn. Het stadsdeel maakt  een stuk grond vrij waar bewoners het op hun gemak telen. Buren zijn dan op een ongedwongen wijze bezig met de natuur en ontmoeten elkaar. Een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat het straatbeeld groener is.

Kuiper vertelt dat ze al 10 jaar woonachtig is in Oost en dat ze in een buurt leeft waar tientallen etnische achtergronden leven. Dit vindt zij prachtig. Zij geeft aan dat zij goede contacten weet te onderhouden met al haar buren. Zo organiseren zij maandelijks een kookdag waarbij elke keer een ander land als thema het revue passeert. Zij vertelt dat zij door buurtacties zoals het project ‘Hallo Buuf’ in de lokale politiek is terechtgekomen.

Het warme gesprek wordt afgesloten met vervolgplannen. Hierover volgt te zijner tijd meer!

Bezoek aan Désirée Bonis

Op 16 januari 2013 heeft Stichting Camellia een bezoek naar de Tweede Kamer georganiseerd. Samen met 12 vertegenwoordigers van Platform ZijN werd Désirée Bonis (PvdA) opgezocht.

Mevrouw Bonis was aangenaam verrast door de landelijk georganiseerde opkomst. Wij vroegen haar hoe haar nieuwe functie als Tweede Kamerlid bevalt. Ze gaf aan dat ze haar huidige functie met veel plezier uitoefent, maar een enorm verschil ervaart met haar voorgaande functie. Voorheen was Bonis ambassadeur in Syrië.

Na de voorstelronde is er een interactief gesprek ontstaan over vrouwenparticipatie in de politiek. Bonis gaf aan dat dit onderwerp nog een moeizame kwestie in Nederland is.
Verder is er van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van (part)time werken in combinatie met kinderen, de bezuinigingen rondom kinderopvang en de kansen in vrouwelijk ondernemerschap.

Tot slot uitte Bonis haar bewondering over het feit dat Camellia en andere collega-stichtingen zich hebben samengevoegd om vanuit een platform te werken.

In de tweede kamer bij Ahmed Marcouch

Op 11 oktober 2012 heeft Camellia een bezoek gebracht aan Ahmed Marcouch. Na de verkiezingen van 12 september heeft Marcouch Veiligheid en Politie in zijn portefeuille.

Marcouch ontving Camellia in een zaal van de Tweede Kamer.Marcouch begon het gesprek met hoe hij Camellia in de nabije toekomst ziet; een belangrijk orgaan die een essentiële plek in de maatschappij heeft verworven die gevraagd en ongevraagd haar adviezen of opinie over (actuele) thema’s uitbrengt.

Het werd een interactief gesprek over ondernemen, veiligheid en actief burgerschap.

Na het gesprek met Marcouch heeft Camellia de gelegenheid gekregen om kennis te maken met Tweede Kamerlid Mei Li Vos.

Camellia kijkt terug op een ontmoeting waarbij zij veel inspiratie en ideeën heeft opgedaan.

Bezoek Europarlementarier Emine Bozkurt in Brussel

Op 24 april jl. was Camellia met 25 ambitieuze en ondernemende vrouwen op bezoek bij Europarlementariër en vechter voor gelijke rechten: drs. Emine Bozkurt, in het Europees Parlement in Brussel. Het gespreksonderwerp: Waar staat de vrouw anno 2012?

Zij is niet alleen moeder, echtgenoot en huisvrouw maar ook een kostverdiener en ondernemer. Dat er veel hoogopgeleide, hard werkende en innovatieve vrouwen zijn doet niet af aan het feit dat het nog steeds de man is die op de voorgrond treedt. De vrouw is niet zichtbaar en dat moet anders. Naast het feit dat de vrouw niet zichtbaar is, heeft zij ook te maken met -nog steeds niet opgeloste- problemen als loondiscriminatie. Volgens Emine Bozkurt moet hard worden gewerkt aan deze problemen en moeten vooral ook vrouwen het heft in eigen handen nemen en de gelijke rechten claimen.

In de Tweede Kamer bij Nebahat Albayrak

Op 11 april 2012 werd Camellia door Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak (PvdA) ontvangen op haar kantoor in Den Haag. Naast de actualiteit is gesproken over de projecten die Camellia wil initiëren. Deze projecten zijn bedoeld ter verbinding, inspiratie en ontplooiing van vrouwen.

Mevrouw Albayrak heeft gezegd dit soort projecten te ondersteunen, maar dat de meerwaarde van deze projecten zit in het bereiken van mensen van diverse achtergronden. Camellia deelt deze opvatting en zet zich hiervoor in. Er is gesproken over de mogelijkheid om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren rondom het thema vrouw in de politiek. Hierover meer later in het jaar. Leuke bijkomstigheid was een persoonlijke kennismaking met staatssecretaris Henk Bleker.