Tafel van 10 met Kirsten

Op 13 maart organiseerde stichting Camellia samen met Kirsten van den Hul (kandidaat-Kamerlid PvdA, onderneemster, columnist, schrijver, arabist en voormalig VN vrouwenvertegenwoordiger) de tafel van 10. Kamerlid Amma Assante van de PvdA kwam die avond ook met ons meepraten.

De tafel van 10 is een initiatief waarbij zowel mannen als vrouwen samen de wereld veranderen en de emancipatie van de vrouw voorzetten. Er is namelijk aantoonbaar bewijs dat de economie en de maatschappij verbeteren, zodra zaken tussen mannen en vrouwen beter verdeeld zijn dan nu.

We spraken over leiderschap, diversiteit en discriminatie. Hoe we als vrouw kunnen doorknokken en hogerop komen, ook wanneer de samenleving je tegenwerkt. Door de krachten van zowel mannen als vrouwen te bundelen, de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te helpen, kunnen we opzoek gaan naar harmonie en verbinding binnen de samenleving. Dit is nodig om elkaar te begrijpen en inclusiviteit op alle gebieden te bevorderen. Hoog tijd dat diversiteit een vanzelfsprekendheid wordt binnen onze samenleving.

Het is tijd voor een revolutie om Nederland inclusief te maken!

4de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 10 juni jl. vond alweer de laatste bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: de mythe van alles doen, we moeten er over praten en samen toewerken naar gelijkheid.

Hierbij in het kort de relevante opmerkingen en tips die zijn gegeven bij de besproken thema’s.

Balint – methode

We hebben even kort stil gestaan bij het effect van de Balint – methode. In de tweede bijeenkomst op 27 mei jl. is er aan de hand van de Balint – methode door een deelnemer een casus ingebracht. Met de aangereikte tools is de deelnemer aan de slag gaan. Het heeft haar in elk geval een mooi resultaat opgeleverd.

  1. De mythe van alles doen

Wat te doen om gelukkig te worden?

Het is belangrijk om haalbare doelen op te stellen zo kan je gelukkig worden. Richt je op zaken die voldoening geven want dan bestaat de kans dat je dit ook goed kunt volhouden.

Dus: niet vragen kan ik alles doen?

Maar: wat kan ik doen wat het belangrijkste is voor mij en mijn gezin?

Met andere woorden volbracht is beter dan volmaakt.

Intensief moederen

Een benaming die door sociologen wordt genoemd als nieuw fenomeen. Kennelijk is een goede moeder tegenwoordig altijd in de buurt van haar kind.

Schuldgevoelmanagement

Voor een goed balans tussen privé en werk is het erg belangrijk om een schuldgevoelmanagement te hanteren. Stel jezelf de vraag of je iets vanuit schuldgevoel of liefde doet?

  1. We moeten erover praten

Ga met elkaar de dialoog aan.

  1. Samen toewerken naar gelijkheid

Echte gelijkheid wordt pas bereikt wanneer meer vrouwen doordringen tot de top van elke regering en bedrijfstak. In de jaren 70 werd een vrouw die een leiderschapsrol floreert ( vooral in de door de man gedomineerde industrieën) en die andere vrouwelijke werkbijen eronder houdt, de bijenkoningin genoemd. Anno 21ste eeuw ontstaat het fenomeen mammie oorlogen. Een strijd tussen werkende moeders versus niet werkende moeders, die negatieve gedachtes hebben over en weer.

De dames hebben aan het eind van de avond hun certificaat mogen ontvangen van de trainer. In het najaar 2015 gaat stichting Camellia verder met het organiseren van deze sessies. Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen meld je dan aan via info@stichtingcamellia.nl

Tevens willen wij Gemeente Amsterdam hartelijk bedanken voor de ondersteuning van het realiseren van deze sessie.

 

 

3de sessie Vrouwelijk leiderschap

vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap

Op 3 juni jl. vond alweer de derde bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen; zoek en spreek jouw waarheid, vertrekt niet voordat je vertrekt en maak van je partner een echte partner. Vooral het derde thema vonden de aanwezigen interessant. Volgende week zal alweer de laatste bijeenkomst zijn waar vooral zal worden stil gestaan bij de mythe van alles doen.

Hierbij in het kort de relevante opmerkingen en tips die zijn gegeven bij de besproken thema’s.

  1. Zoek en spreek jouw waarheid

Sheryl Sandberg geeft een opsomming van een aantal zaken op het gebied van communicatie, die zij nodig vindt om succesvol te zijn.

Tactvol en eerlijk zijn

Hoe kan dit ingezet worden, zodat de boodschap door de ontvanger ook daadwerkelijk wordt ontvangen en deze er wat mee doet.

Feedback

Bij het ontvangen en geven van feedback dient in het achterhoofd gehouden te worden dat het een mening ( interpretatie) is, die gebaseerd is op observaties en ervaringen. Tip: vraag bijvoorbeeld bij een teamleider om algemene feedback, maar ook om feedback op bepaalde doelen die belangrijk voor jou zijn. Geef jouw valkuilen aan, zodat men bereid is om jouw feedback te geven. Zie dit als gratis advies!

Scheiding tussen professioneel zelf en echte zelf

Op het werk wordt dan niet gesproken over thuissituatie of worden emoties onder drukt. Volgens Sheryl heeft deze scheiding waarschijnlijk nooit bestaan. Zij adviseert om op het werk persoonlijke situaties toch te bespreken (bijvoorbeeld hoe het met de kinderen gaat). Dat maakt jou als persoon toegankelijker!

Beste leiders

De beste leiders van deze tijd letten niet enkel op resultaten maar ook op hun mensen. Het laten zien van een kwetsbare kant zal andere stimuleren om ook over persoonlijke kwesties dan wel zaken die hen raken bespreekbaar te maken.

  1. Vertrek niet voordat je vertrekt

Hiermee wordt bedoelt dat je niet te ver vooruit moet plannen. Dit kan namelijk eerder deuren dichtslaan dan er worden geopend.

  1. Maak van je partner een echte partner

Werkende vrouwen nog steeds groter aandeel in het huishouden / verzorging kinderen dan werkende mannen.

Gate-keeper / poortwachter moeder: kritisch tegen over partner waardoor ze onbedoeld hun partner afremmen ‘haar’ manier is de enige manier.

2de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 29 mei jl. vond alweer de tweede bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen succes en aardig gevonden worden, het is een klimrek en geen ladder en ben jij mijn mentor?. Een intensieve bijeenkomst waarin veel interactie heeft plaatsgevonden tussen alle deelnemers. Vooral het werken met de Balint-methode heeft voor ons allen een eye opener opgeleverd. Deze methode biedt een instrument om praktijkervaringen uit te diepen. Op systematische wijze kunnen deelnemers nadenken over hun persoonlijke ervaringen met een praktijksituatie. De vraaginbrenger krijgt van alle deelnemers vragen om zo haar vraag te concretiseren zodat ook gerichter advies kan worden gegeven. Het inbrengen van een casus zal als rode draad lopen in de komende bijeenkomsten. Wij kijken uit naar de derde bijeenkomst waarin onder andere zal worden ingegaan op de vraag ‘maak van je partner een echte partner’!

1ste sessie Vrouwelijk leiderschap

Stichting Camellia organiseert een reeks van 4 sessies over vrouwelijke leiderschap. Op 20 mei jl. was het dan zover, onder leiding van psychiater Gülay Ersoy is gestart met de eerste. Aan de hand van het Boek ‘Lean in: Vrouwen, werk en de weg naar succes’ van Sheryl Sandberg worden relevante onderwerpen besproken.

De sessies hebben mede tot doel om vrouwen inzicht te laten krijgen in de interne obstakel die zij zich op het terrein van werk opwerpen. Ook worden de deelnemers geprikkeld om na te denken over de obstakels die zij zich zelf op andere terreinen opwerpen. Dit te herkennen en vervolgens dit tegen te gaan en zich voor de volle 100 % in te zetten.

De onderwerpen van de 1ste sessie waren kloof in leiderschapsambitie en aanschuiven aan tafel. De avond verliep informatief en er was veel interactie onder de deelnemers.

Aan het begin van de sessie kregen de deelnemers zonder nader toelichting de opdracht om een plaatje te mogen kiezen dat het meest tot hen aansprak.

Vervolgens kregen de deelnemers een moment om zich voor te stellen en het gekozen plaatje nader toe te lichten. Het heeft geleidt tot mooie inzichten.

Gedurende de sessie zijn er verschillende kloven toegelicht en behandeld, namelijk:

  • meer hoogopgeleide vrouwen stoppen met werken dan mannen,
  • percentage vrouwen in tegenstelling tot mannen in topfuncties is relatief klein
  • vrouwen worden met complexe uitdagingen geconfronteerd,
  • vanaf de geboorte worden jongens en meisjes anders behandeld.

Uit verschillende onderzoeken in onder andere de Verenigde Staten blijkt dat vrouwen over zichzelf een structurele onderschatting hebben, terwijl mannen een structurele overschatting hebben.

Ook blijkt dat mannen hun succes toeschrijven aan eigen kwaliteiten en vaardigheden, terwijl vrouwen hun succes toeschrijven aan externe factoren.

Wanneer het gaat om grijpen van kansen zijn de mannen in staat om deze kans sneller te pakken, terwijl vrouwen over het algemeen denken het niet aan te kunnen.

Lezing “Lean in”

DSC_0001 DSC_0029 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0187 DSC_0191 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207

Op 24 april jl. werd door psychiater Gulay Ersoy een presentatie gehouden over het boek van Sheryl Sandberg genaamd “Lean in. Women, work and the will to lead”.

Ersoy is werkzaam als psychiater bij een psychiatrische instelling in Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen. Haar doel voor deze avond is dat de deelnemers na afloop een positief gevoel over zichzelf gaan vormen of juist te versterken om vervolgens meer uit je zelf te halen. Zo heeft zij het boek gelezen waarover zij zelf erg gemotiveerd van raakte. “Lean in” van Sheryl Sandberg. Ersoy wil de hoogtepunten uit het boek met het publiek delen. Sandberg is COO van FaceBook en is de bedenker van het concept Lean in, wat ‘ervoor gaan, ambitieus zijn en voor de volle 100% gaan betekent.

Het is belangrijk om het ‘lean in’ toe te passen op elk belangrijk levensgebied zoals je gezin, werk of studie en op het sociaal maatschappelijk gebied. Ersoy legt aan de hand van de gegevens uit het boek uit dat vrouwen vaak hindernissen ondervinden in het werk waardoor ze niet hogerop kunnen komen. De kunst van ‘lean in’ is om de hindernissen of soms ook angsten te herkennen en deze tegen te gaan door na te denken hoe je je doel wil bereiken. Nadat je je plan hebt gemaakt ga je er vol tegen aan.

Uit onderzoek blijkt dat er een kloof is in leiderschapsambities tussen vrouwen en mannen. Allerlei factoren zoals, opvoedingsverschillen tussen jongens en meisjes, biologische factoren en stereotyperingen van man/vrouw spelen hier een rol in.

Ersoy geeft een aantal tips om de kloof te overbruggen en je positie te versterken op je werk. Deze zijn onder andere actief meedoen tijdens vergaderingen en geen toeschouwer zijn, bewust zijn van je eigen succes en deze niet klein praten, niet perse aardig gevonden willen worden maar durven je ideeën aan de kaak te stellen,  je partner betrekken in het huishouden en de opvoeding van je kinderen. Het laatste is erg belangrijk om je werk en privé in balans te houden en om in evenwicht te blijven. Verder blijkt uit onderzoeken dat een betrokken vader een positief invloed heeft op zijn kinderen. Deze kinderen zijn vaak hoogopgeleid en worden in mindere mate vertegenwoordigd in criminele cijfers.

De lezing werd afgesloten met vragen van het publiek waarbij herkenning op de voorgrond stond. Onder het genot van een hapje en drankje wisselden de deelnemers van gedachten en ervaringen. Het was een inspirerend bijeenkomst. Bewustwording bij de vrouwen was ter sprake en er is besloten een vervolg aan te geven waarin meer ervaringen gewisseld kan worden.