Moederdag 2017

Sabine, een van de vele aanwezigen op Moederdag 2017, heeft Stichting Camellia een persoonlijk verhaal toegezonden en wij konden het niet laten om dit met jullie te delen. Niets leukers dan een persoonlijk verhaal, dat inzicht geeft op hoe de dag is verlopen 🙂 Ze liet ons weten dat ze tot de dag van vandaag met een heel fijn gevoel terugkijkt op deze dag. Hieronder volgt haar persoonlijk verhaal: Lees meer

Praten met je kind in de puberteit

Op 16 maart 2016 organiseerde Stichting Camellia in samenwerking met Sensa Zorg de bijeenkomst ‘communiceren met je kind in de puberteit’. Twee (ortho)pedagogen hebben hun expertise over dit onderwerp gedeeld.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de communicatie met pubers in principe niet anders werkt dan de communicatie tussen volwassenen. De kunst van communiceren met pubers is het actief luisteren naar het kind en in duidelijke bewoordingen jouw boodschap als ouder/opvoeder overbrengen. De vaardigheid om op deze manier te communiceren met je kind, versterkt zich met name door een positieve benadering naar het kind toe, waarbij de nadruk ligt op een oplossingsgerichte instelling waarin de mening van het kind ook een rol speelt.

Het actief luisteren vertaalt zich niet enkel naar de woorden die je gebruikt, maar ook de houding die je als ouder/opvoeder aanneemt tijdens een gesprek. Tijdens de communicatie is het van belang dat je niet enkel als ‘zender’, maar ook als ontvanger functioneert. Stop even met je bezigheden en richt je ook in lichaamstaal naar het kind toe. Parafraseer wat je kind zegt en neem afstand van aannames.

Zodra zich een probleem voordoet, geef dan in eerste instantie aan het kind de ruimte om eigen oplossingen in te brengen. Denk vervolgens samen naar een oplossing toe, focus niet op de oorzaak, dit verergert de frustraties alleen maar. Stel als ouder niet zozeer regels op, maar grenzen en heb er vervolgens vertrouwen in dat het kind binnen de grenzen zal handelen. Wees je er bewust van dat je kind door jouw manier van communiceren een eigen houding leert aannemen; jij als ouder/opvoeder vervult een voorbeeldfunctie hierin.

Ontstaan van baarmoederhalskanker

Stichting Camellia is het nieuwe jaar begonnen met het organiseren van een informatiebijeenkomst over het ontstaan van baarmoederhalskanker in samenwerking met Kraamzorg Sara. Met twaalf jaar werkervaring als projectleider bij de GGD en tegenwoordig werkzaam bij Kraamzorg Sara, stond Melek Güner op 11 februari 2016 de aanwezigen te woord over het onderwerp.

De avond ging van start met een algemene introductie over het ontstaan van kanker. Vervolgens is de spreker specifiek ingegaan op baarmoederhalskanker. Belangrijk om te weten, is dat roken, het benutten van alcohol en stress de voornaamste redenen kunnen zijn voor het ontstaan van kanker.

Deze informatiebijeenkomst werd gehouden, vanwege het gegeven dat symptomen van baarmoederhalskanker moeilijk te constateren zijn en dat dit onderwerp niet vaak ter sprake wordt gesteld. Hierdoor ontstaat onwetendheid over het onderwerp, waardoor vrouwen zich vaak niet laten onderzoeken, wanneer er een oproep hiervoor wordt gedaan.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV (het human papillomavirus) en kan zich vormen tot een kwaadaardig gezwel rond de baarmoederhals. Dit virus wordt overgedragen door seksueel contact. Vroegtijdige diagnose van baarmoederhalskanker kan veel uitmaken voor het bestrijden ervan. Wanneer het virus in een vroege stadium wordt geconstateerd, kan deze namelijk worden behandeld en kan het ontstaan van baarmoederhalskanker worden voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe baarmoederhalskanker kan ontstaan, wat de symptomen zijn en werden vrouwen aangemoedigd om zich periodiek te laten onderzoeken voor deze vorm van kanker.

De informatiebijeenkomst werd afgesloten met de volgende aansporende woorden: “Laat je regelmatig onderzoeken dames, want voorkomen is beter dan genezen!”

 

Workshop Interieurstyling

Stichting Camellia heeft op zondag 13 december het succesvolle “Interieuradvies” workshop georganiseerd.

De ochtend is gestart met een informeel ontbijt waarbij de dames de mogelijkheid kregen om elkaar te leren kennen. Na het ontbijt zijn we begonnen met de workshop onder leiding van Mutherem Karadavut, zij is interieur adviseur en tevens eigenaar van het bedrijf Styliciousinteriors

Na een korte theorie over het kleurgebruik, het licht, materiaal etc. kregen de dames de opdracht om een moodboard te maken.

Er was veel animo voor het onderwerp. Dames vanuit een diverse achtergrond schoven aan tafel. Studenten, professionals, onderneemsters en huisvrouwen inspireerden elkaar om een moodboard te maken.

Onder leiding en advies van Mevr. Muhterem hebben de dames een leuke sfeer weten te creëren op hun persoonlijke moodboard.

Moederdag 10 mei 2015

Stichting Waterval is 10 jaar geleden gestart met dit initiatief en deelt sinds die tijd elk jaar rozen uit aan de ouderen in onze samenleving. Stichting Camellia en Platform ZijN deden dit jaar voor de tweede keer mee. Daarnaast hebben zij hulp gekregen van diverse vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zaten Bibi Fadlalla (gemeenteraadslid PvdA) en Bernadette Vieverich (gemeenteraadslid Groenlinks).

De voorzitter van Stichting Waterval, Fikri Calkin, vertelt over de achtergrond van dit initiatief. “ Wij vinden vaders en moeders van groot belang in onze samenleving. Kinderen ontwikkelen zich namelijk met de steun en zorg van de ouders. Wij moeten onze ouderen niet vergeten. Veel ouderen zijn eenzaam en kunnen we wat extra aandacht gebruiken. Met dit initiatief willen wij contacten leggen met andere mensen en organisaties om zo een participerende bijdrage te leveren aan de samenleving.”

De ouderen waren blij verrast en hebben genoten van de aandacht.

 

In de stoel met Senay Cemek

 

Mevrouw Cemek is docente bij de Hogeschool van Amsterdam, moeder van twee kinderen en samen met haar echtgenoot ondernemer. In haar drukke leven heeft ze tijd voor heel veel dingen. Hoe krijgt ze dat voor elkaar?

Op 6 maart was mevrouw Cemek te gast bij stichting Camellia in Haarlem. Bij ‘In de stoel’ krijgt de gast de mogelijkheid om zijnhaar ervaringen en expertise binnen zijn/haar vakgebied te delen met de aanwezigen.- Haar manier van spreken, open en persoonlijk, maakt het dat je jezelf in haar verhaal (durft) te herkennen

Mevrouw Cemek vertelde dat haar grootste inspiratiebron in haar leven, haar ongeschoolde moeder is. Een eigenzinnige vrouw op leeftijd, die volop in het leven staat, weet wat ze wil en graag nieuwe dingen leert. Mevrouw Cemek zegt dat alles begint met het ‘willen’ en het combineren van diverse dingen in het leven. Acceptatie van jezelf met al je tekortkomingen, trots zijn op jezelf en geloven in jezelf zijn belangrijke aspecten om vooruit te komen. Gebruik je tijd nuttig voor je zelf maar ook voor je omgeving. Het hebben van een carrière is volgens haar gelukkig zijn met wat je doet.

Verder heeft mevrouw Cemek, met ons haar reisverhaal en doel naar Kenya gedeeld, die ze samen met de stichting Time to Help, heeft ondernomen. Deze stichting verleent medische hulp met inzet van vrijwilligers. Daarna heeft ze samen met de groep een kleine oefening gedaan over time management, dat zeker naar meer smaakte. Mogelijk wordt er hier nog op teruggekomen.

Wij danken mevrouw Cemek nogmaals voor haar komst, en het delen van haar persoonlijke verhaal met ons en hopen haar nogmaals rondom het thema ‘time management’ terug te zien.

 

Moederdag Sint Jacob

Bewoners van Sint Jacob op Moederdag verrast door Tweede Kamerlid Michel Rog

Ter ere van Moederdag hebben Stichting Waterval, Stichting Camellia en Platform ZijN op 12 mei jl. rozen uitgedeeld aan de bewoners van woonzorgcentrum Sint Jacob in Amsterdam. CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog werd uitgenodigd om de eerste roos uit te delen. “Ik ben zeer vereerd dat ik mee heb gedaan aan zo’n fantastisch project,” aldus Rog.

De bewoners van Sint Jacob raakten zichtbaar geëmotioneerd tijdens het in ontvangst nemen van de roos uit handen van Rog. “Ik heb niemand meer, het is zo fijn dat jullie vandaag langskomen,” zei een bewoner van het zorgcentrum.

In het kader van de Dag van de Verpleging werd ook het personeel van Sint Jacob verrast met een roos.

De voorzitter van Waterval Fikri Calkin vertelt over de achtergrond van dit initiatief: “de eerste twee personen die iemand zou moeten respecteren zijn diens vader en moeder. Een persoon ontwikkelt zich namelijk al vanaf het begin dat hij een heel klein levend wezentje is met de steun en zorg van zijn vader en moeder. Met dit initiatief willen wij de ouderen in het zonnetje zetten en de generatiekloof verkleinen om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke betrokkenheid.”

Lunch Sloterplas

 

Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen werd er een heerlijke lunch georganiseerd aan de Sloterplas in Amsterdam. Onder de aanwezigen waren de politici Tofik Dibi, Fatma Koser Kaya, Chris Schaeffer, Ed Groot en Emre Unver. Veel ondernemers uit stadsdeel Nieuw-West waren ook van de partij. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Baâdoud was samen met Platform 400 jaar en Stichting Camellia gastheer tijdens deze gezellige middag. De heerlijke lunch werd verzorgd door restaurant Meram.