Verkiezingsdebat 2017

Maandagavond 20 februari organiseerde stichting Camellia een verkiezingsdebat in de Meevaart in Amsterdam Oost. Kandidaat-Kamerleden Nicole Temmink (SP), Jan Paternotte (D66), Barbara Gardeniers (CDA) en Mirthe Biemans (PvdA) gingen met elkaar en de bezoekers het debat aan onder leiding van dagvoorzitter Esra Dede.

De kandidaat-Kamerleden beschreven de zienswijze van hun partij op onderwerpen als diversiteit in het onderwijs, het glazen plafond voor vrouwen en vernieuwingen binnen de zorg. Onderwerpen die dit jaar in het bijzonder uitgelicht worden en de kiezer zorgen baart. De sprekers kregen de thema’s in de vorm van stellingen gepresenteerd, waaraan vooraf een introductie werd gegeven, en dit leverde waardevolle discussies op. Het publiek uitte hun zorgen omtrent de onderwerpen door kritische en boeiende vragen te stellen, waardoor het debat een interactieve wending kreeg.

Uit het debat kon men herleiden dat alle partijen pleiten voor meer diversiteit binnen het onderwijs; onder andere meer gemengde scholen, meer mannelijke leraren, meer keuzevrijheid voor ouders. Tevens willen alle partijen zich inzetten voor het doorbreken van het glazen plafond, maar ieder op een verschillende wijze. Zo vindt de SP bijvoorbeeld dat de overheid vrouwen moet stimuleren en ondersteunen om een gelijke positie in te nemen op de arbeidsmarkt, maar het CDA is van mening dat vrouwen hier zelf aansprakelijk voor zijn. De meningen van de partijen liepen het meest uiteen tijdens het bespreken van het onderwerp ‘zorg’. De SP is stelt dat het Nationale Zorgfonds zou moeten worden geïmplementeerd, waardoor de marktwerking binnen de zorg wordt afgeschaft. Alle andere partijen zijn het hier niet mee eens, maar willen eveneens de zorg goedkoper maken en kwalitatief verbeteren. Tot slot overwogen sprekers, naar aanleiding van meningen uit het publiek, hun krachten te bundelen en samen toe te werken naar een inclusieve samenleving.

Tijdens deze avond hebben zowel het publiek als de kandidaat-Kamerleden hun inzichten kunnen uitwisselen in de aanloop naar de verkiezingen. Stichting Camellia wil graag alle aanwezigen bedanken voor hun komst en iedereen van harte aanmoedigen om gebruik te maken van hun stemrecht op 15 maart!

Lancering Platform ZijN en Stichting Camellia

Op de avond voorafgaand aan Internationale Vrouwendag heeft Stichting Camellia en Platform ZijN een onvergetelijk avond georganiseerd. Na een feestelijke en inspirerende bijeenkomst dat in het teken stond van diversiteit, emancipatie en participatie van vrouwen in het bijzonder, werd Platform ZijN gelanceerd.

Succesvolle vrouwen zoals Femke Halsema en Andrée van Es, Wethouder van Amsterdam, deelden hun persoonlijke verhalen over hun professionele carrière en wat daarbij komt kijken als vrouwzijnde.

Een volle en diverse zaal; dat was één van de doelen van deze bijeenkomst verzorgd door Stichting Camellia en Platform ZijN. Vrouwen, mannen, verschillende culturele en etnische achtergronden, ondernemers, bestuurders maar ook studenten, afgestudeerden, jong en oud. Omringd door een elegant paars lint dat een veilige ruimte symboliseert en elkaar verbindt. In plaats van een lintje door te knippen besloot de voorzitter van Platform ZijN, Saniye Calkin, het lint te verbinden. De Wethouder van Amsterdam en Femke Halsema brachten de twee uiteinden samen door middel van een strik. Een geweldig grote ballon lieten zij uit elkaar klappen gevolgd door een enorme knal en de zaal gevuld met confetti. Platform Zijn is officieel van start gegaan!

Gedurende de avond deelden diverse vrouwelijke sprekers hun verhalen. Femke Halsema, voormalig politica en moeder van een tweeling, sprak openhartig over hoe het voor haar was om zich als vrouwzijnde in de mannelijke wereld van de politiek te begeven. Halsema vindt het vooral fascinerend hoe het toch mogelijk is dat het voor haar mannelijke ex-collega´s legitiem is de politiek te verlaten met de reden meer tijd met de familie te willen spenderen of een familie te willen stichten. ¨Terwijl als een vrouw dat als reden opgeeft, het meestal als opgeven of mislukking wordt gezien: Zie je wel, ze kan het niet aan¨, aldus Halsema.

De avond werd onverwachts onderbroken door een vermakelijke act van Jetty Mathurin dat stereotypering van bijvoorbeeld Surinaamse en gesluierde vrouwen op een komische maar ook confronterende manier aan het licht bracht.

Tijdens de paneldiscussie spraken Justine Ruitenberg, recent gepromoveerde onderzoeker, Andrée van Es, Wethouder van Amsterdam en Selma Özkan, eigenaar van meerdere kinderdagverblijven over de vrouw en o.a. haar mogelijkheden tot ontwikkeling in haar professionele carrière. Tot slot, verzorgde Seyda Buurman Kutsal een mini- college waarin discriminatie, vooroordelen en stereotypering werd uitgelegd en hoe hiermee om te gaan.

De gasten waren erg onder de indruk van de avond en deelden vele positieve reacties tijdens het netwerkmoment.

 

Verkiezingsdebat 3 maart 2014

In de aanloop naar de verkiezingen van 19 maart 2014 organiseerde Stichting Peritus Network, Kompas Studenten Stichting en Stichting Camellia op 3 maart jl. een debatavond met politici van verschillende partijen. Vier partijen waren aanwezig voor het debat. Wethouder Pieter Hillhorst (PvdA), Laurens Ivens (SP), Jan Patternotte (D66) en Rutger Groot Wassink (Groenlinks). Het doel van de avond was om een beter beeld te krijgen in de verschillen en de overeenkomsten tussen de partijen. Tijdens de avond werden er stellingen voorgedragen waarop de aanwezige politici reageerden aan de hand van hun partijprogramma’s. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond werd voorgezeten door Floris Alberse.

De stellingen omvatte belangrijke onderwerpen als kinderopvang, werkloosheid, studentenzaken in Amsterdam etc. En zo werd al snel duidelijk op welke punten partijen zich van elkaar onderscheidden. De vragen en reacties vanuit het publiek en de passie waarmee de kandidaten deze beantwoordden en hun verhaal verkondigden, maakten van deze avond een succes.

Na afloop was er de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en de politici eventueel verder te praten. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Zowel de politici als het publiek hebben zich positief uitgesproken over de avond en de sfeer van de avond. Wij hopen dat de aanwezigen meer inzicht hebben gekregen in de verschillende standpunten van de partijen en wensen ze, en heel Nederland, veel wijsheid toe bij het stemmen en de politici succes met hun campagnes!

 

 

Paneldiscussie Emancipatie: van de 1e naar de 3e golf

Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman Mona keijzer laila abid sandra lutchman

Stichting Camellia heeft in de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 4 maart een paneldiscussie georganiseerd met als thema: “Emancipatie: van de 1e naar de 3e golf”. Na een korte inleiding door moderator Shanti Tuinstra hebben de panelleden Mona Keijzer, Laila Abid, Sandra Lutchman en Marieke van den Brink hun stem laten horen. Het voltallige publiek heeft er actief aan deelgenomen waardoor het al snel een boeiend en leerzaam gesprek werd.

Het gesprek is geopend met de vraag waarover tegenwoordig de discussie omtrent de emancipatie van vrouwen gaat of zou moeten gaan; welke beelden en vooroordelen het emancipatieproces tegenwerken.

Volgens Marieke van den Brink is het werk van de 2e golf niet afgelopen, zo had de 2e golf had een gemeenschappelijk doel: “ wij vrouwen zijn allemaal hetzelfde”. Bij de 3de golf speelt de discussie over diversiteit. Het uiteindelijke doel bij de 2e en 3e golf is gelijkheid. De nadruk bij de 3e golf ligt op diversiteit.

Sandra Lutchman geeft interessante maar ook bruikbare informatie over hoe organisaties denken. Volgens Lutchman vinden de organisaties man/vrouw diversiteit belangrijk. Niet omdat het eerlijk is of omdat ze het goede zaken vinden voor vrouwen zelf, maar omdat het belangrijk is voor de organisatie zelf. Diversiteit aan de top geeft betere besluitvorming en betere resultaten. Als je verandering wilt doorvoeren moet je de groep bereiken die je tot nu toe niet hebt bereikt. Een golf maken van gezamenlijkheid is van belang, dus geen groeperingen vormen maar juist gezamenlijk te werk gaan.

Aantal aandachtspunten om de top te kunnen beklimmen:

–       met de juiste mensen kopje koffie drinken,

–       naar wie luistert degene met wie ik zit te spreken,

–       in staat zijn en stevig in je schoenen staan tegenover de cultuur in de top,

–       kan men op haar(sollicitante) rekenen, gaat zij niet minder werken omdat ze kinderen krijgt.

Laila Abid staat versteld en is teleurgesteld over de positie van de vrouw in Nederland. Ze vraagt zich af waarom er weinig vrouwen aan de top zijn, waarom zien we weinig vrouwen op de tv, waarom hebben we geen vrouwelijke premier? En hoe gaat het dan verder? Hoe gaan we het aanpakken? Zij zit meer met de vragen van hoe en waarom.

Mona Keijzer vindt dat vrouwen niet met elkaar in strijd moeten gaan. De overheid moet niet opleggen hoeveel uur je moet werken. Dat is iets wat je thuis met je partner moet bespreken. Mona Keijzer vindt het schrikbarend en zorgelijk dat een grote groep meisjes een visie hebben over hun toekomst dat ze trouwen, kinderen krijgen en vervolgens thuis zitten.

Verder geeft Marieke van den Brink een korte uitleg vanuit de wetenschap, waarom Nederland achter blijft op het gebied van emancipatie terwijl het land geëmancipeerd oogt. Nederland heeft in Europa het laagste aantal percentage aan vrouwelijke hoogleraren. Volgens haar studies komt het dat organisaties willen dat vrouwen zich aanpassen aan de organisatie. Alles wat anders is wordt minder snel gezien als kwaliteit. Dat is een groot probleem in Nederland. Als men op zoek gaat naar een nieuwe opvolger dan kijken mensen als eerst naar hun eigen kanalen of informele netwerken. Mensen gaan op zoek naar mensen die op elkaar lijken of op hun zelf lijken. Dit is het zogenoemde ‘klonen van jezelf’ gedrag.

De vrouwen zelf hebben ook een rol in dit geheel. Zij zouden bijvoorbeeld assertief en minder bescheiden moeten zijn en hun ambities kunnen najagen. Tip is om hierover in gesprek te gaan in je organisatie en blijven communiceren.

Er wordt gewezen op de tijdsgeest: we zitten in een periode waarin veel veranderd en gekanteld wordt. Vrouwen worden opgeroepen om de kans te pakken om dingen naar eigen hand te zetten.

Tijdens het intermezzo worden prachtige liedjes gezongen door Karsu Donmez. Zij roept iedereen op om dicht bij jezelf te staan en vooral te doen waar jezelf in gelooft.

 

 

Debat 3 september 2012

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 organiseerde Camellia op 3 september 2012. een debatavond met politici van verschillende partijen. Voor het debat zijn alle partijen benaderd. Vier partijen reageerden positief op de uitnodiging. Aanwezig waren de kandidaat-Kamerleden Désirée Bonis (PvdA), Maureen van der Pligt   (SP), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Judith Swinkels (D66). Het doel van de avond was om een beter beeld te krijgen in de verschillen en de overeenkomsten tussen de partijen. Gedurende de avond werden er stellingen geponeerd waarop de aanwezige politici hebben gereageerd aan de hand van hun partijprograms. Deze vind je onderaan het verslag. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond werd voorgezeten door Shanti Tuinstra (gemeenteraadslid  Almere, cultureel antropoloog).

De introductie van de eerste stelling rond het thema ‘wonen’ bracht al snel een verhit debat op gang. De stelling omvatte belangrijke onderwerpen als veiligheid, criminaliteit en werkloosheid en zo werd al snel duidelijk op welke punten partijen zich van elkaar onderscheidden. Dit gold ook voor de overige stellingen. De vragen vanuit het publiek en de passie waarmee de kandidaat- Kamerleden deze beantwoordden en hun verhaal verkondigden, maakten van deze avond een succes.

Na afloop was er de gelegenheid om onder het genot van koffie en thee persoonlijk kennis te maken en de politici eventueel verder aan de tand te voelen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Zowel de politici als het publiek hebben zich positief uitgesproken over het beloop en de sfeer van de avond en dit maakt ons blij. Wij hopen dat de aanwezigen meer inzicht hebben gekregen in de verschillende standpunten van de partijen en wensen ze, en heel Nederland, veel wijsheid toe bij het stemmen en de politici succes met hun campagnes!

Stellingen van de avond:

Wonen:

Stelling: De problemen  in de achterstandswijken wordt onderschat.

Het debat over het vraagstuk wonen wordt met name gevoerd met stellingen over de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van de prijsdaling voor de huiseigenaren. In het debat is geen oog meer voor de oude arbeiderswijken waar sociaal economisch gezien de zwakkeren wonen. Hoewel deze wijken eens opgeklopt zijn tot “prachtwijken”  waarin geïnvesteerd zou  worden vanwege problemen als onveiligheid, criminaliteit, werkloosheid, radicalisering en de verpaupering van de leefomgeving, lijken deze plannen van de agenda te zijn.

Zorg:

Stelling: Burgers moeten meer anticiperen op hun levensloop en moeten zelf verantwoordelijkheid nemen.

Door demografische veranderingen, kleinere gezinnen, meer singles, en vergrijzing is de inrichting van de huidige verzorgingsstaat in het geding en is deze op langere termijn economisch onhoudbaar.

Onderwijs:

Stelling: Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Het belang van onderwijs voor een dynamische samenleving en een sterke economie is groot. Voor individuen is onderwijs de voornaamste motor voor emancipatie. Nederland heeft de ambitie te behoren tot de top 5 van de kenniseconomieën.  Het is echter een turbulente periode voor het onderwijs: de financiering van het onderwijs staat ter discussie. Na de langstudeerboete staat het bestaan van de basisbeurs in het geding. Deze maatregelen komen de toegankelijkheid niet ten goede.

Europa:

Stelling: Europa moet werken aan een Europese identiteit. Hiertoe is een Europees paspoort noodzakelijk.

De toetreding tot de Europese Unie heeft Nederland veel goeds gebracht zoals economische voorspoed en veiligheid. Echter, nu Europa gebukt gaat onder de economische schuldencrisis lijkt de eenheid verder weg dan ooit. Hulp aan Europese landen met een zwakke economie blijft een gevoelig issue wat tot veel verdeeldheid zorgt. Gemeenschappelijke Europese waarden zoals solidariteit, vrijheid en respect, eens benoemd door oud-premier Balkenende, zijn onder druk komen te staan.

 

 

Bijeenkomst ‘Vrouwen in de lokale politiek’

Op 8 juni jl. organiseerde Camellia de bijeenkomst ‘Vrouwen in de lokale politiek’ met als gastprekers Nevin Özütok stadsdeelwethouder Oost-Watergraafsmeer (Groenlinks) en Songül Mutluer fractievoorzitter PVDA  Zaanstad. De avond werd geleid door Dilan Yesilgoz, bestuurslid VVD Amsterdam. De doelstelling van de bijeenkomst was om de deelnemers te enthousiasmeren voor de (lokale) politiek en een indruk te geven over de bijbehorende dagelijkse werkzaamheden.

De avond werd ingeluid met een klein politiek quizje. Interessant, maar vooral erg amusant. Zo weten we nu dat (slechts) 2% van alle Nederlanders lid zijn van een politieke partij; het percentage vrouwen in het parlement 40% en in het kabinet 20% is; Rwanda met 56% de meeste vrouwen in de politiek heeft, gevolgd door Zweden (46%), Zuid-Amerika (45%), Cuba en Ijsland(43%), Nederland (41%); hoe groter de stad, hoe meer vrouwen vertegenwoordigd binnen de gemeente en tot slot Groenlinks de meeste vrouwelijke leden heeft.

Vervolgens was het de beurt aan de gastsprekers om het te hebben over het begin van hun politieke carrière, de ambities, drijfveren, waarom de keuze voor een bepaalde partij, hoe zij dit aangepakt hebben en politiek actief zijn geworden. Verder hebben de gastsprekers het gehad over hun dagelijkse werkzaamheden binnen de lokale politiek.

Mutluer moest als 4e van 7 kinderen alles ontdekken, ze is strijdbaar en nieuwsgierig. Ze wist al snel dat ze de politiek in wilde. Na haar studie rechten komt ze een PvdA Statenlid tegen die Mutluer op sleeptouw neemt. Het beslissende moment voor haar intrede tot de politiek was het PvdA partijcongres dat zij bijwoonde. Na 5 jaar geniet ze nog volop van haar werkzaamheden binnen de politiek. ‘Het idee dat je iets kan veranderen geeft energie en werkt verslavend’, aldus Mutluer. Op de vraag of de politiek haar veranderd heeft antwoordde ze met: ‘Het maakt je harder en zakelijker, maar tegelijkertijd ontwikkel je jezelf, dit is positief’. Het is een spel en dat speel je mee. Belangrijk is dat je hierbij nooit je idealen, normen en waarden verliest.

Ozutok was op haar 12e in Nederland. Zij fungeerde al snel als tolk voor haar ouders en regelde veel zaken. Ze was maatschappelijk betrokken en deed aan vrijwilligerswerk. Dan ontmoet ze Ab Harrewijn, één van de oprichters van Groenlinks en na enige tijd en denkwerk werd ze politiek actief. Volgens Ozutok maakt politiek je scherper en bewuster.

Na de muzikale intermezzo, verzorgd door Bilge Kucukali met prikkelende pianostukken, was er ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Camellia kijkt terug op een geslaagde avond.

“Vrouwenemancipatie in beeld” met Linda Graanoogst en Shanti Tuinstra

In aanwezigheid van 30 geïnteresseerden is op 23 april jl. de themabijeenkomst “Vrouwenemancipatie in beeld” gehouden. Camillia kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Gastspreker Shanti Tuinstra heeft de geschiedenis van de emancipatiebeweging toegelicht en stond stil bij de derde golf: de emancipatie van allochtone en autochtone vrouwen anno 2012, de kansen en bedreigingen en de rol die religie in dit geheel zou kunnen spelen in tegenstellingen tot de eerste twee emancipatiegolven.

Linda Graanoogst wees op het belang van sociale media in de hedendaagse berichtgeving en marketingstrategieën. Naast de middelen die gebruikt worden om boodschappen uit te zenden is de inhoud van de boodschap belangrijk: een geactualiseerde website (met foto’s en video’s), doelgroeponderzoek en gerichte verzending. Na de inleiding door de gastsprekers zijn gerichte vragen uit het publiek beantwoord.

Seminar ‘Gezond Leven’ door Deniz Safak

Op 26 januari 2011 organiseerde Stichting Camellia een seminar in het kader van Gezon Leven, verzorgd door de bekende Turkse diëtiste Deniz Safak. Veel mensen kennen Deniz Safak om haar succesvolle wekelijkse tv optredens. Het succes beperkt zich echter niet alleen tot televisie. Safak is een graag geziene persoon op nationale en internationale symposia en congressen.

Verder verzorgt zij verscheidene trainingen voor professionals omtrent obesitas. Harpiste Mechteld Karlien de Jongh en ud-speler Karim Eharuyyen zorgden voor de stijlvolle muzikale omlijsting. De avond genoot veel belangstelling.

We leven in een tijd waarin we worden overspoeld door informatie over gezonder leven, bewuster eetpatroon en verantwoord diëten. Hierdoor lijkt het overzicht soms zoek. Om ons enigszins wegwijs te maken heeft Deniz Safak tijdens deze avond de gasten voorzien van ongecompliceerde en overzichtelijke informatie. Een aantal punten die aan de orde zijn gekomen:

Neem kleinere porties eten en beweeg veel;
Eet regelmatig op een dag (3 hoofdmaaltijden en 3 à 4 tussendoortjes);
Eet gevarieerd;
Denk daarbij aan de schijf van 5;
Kies voor onverzadigd vet;
Drink voldoende water (ca. 2 liter per dag);
Voor alle (zware) theedrinkers was tevens het advies dit niet vlak na het eten te doen. En ook de zoetekauw werd niet ontzien: kies bij voorkeur voor zuiveltoetjes.

Hiernaast was er ruim de gelegenheid voor het publiek om persoonlijke vragen te stellen.

Voorzitter van Stichting Camellia Emel Duru over de seminar: “Het is het eerste programma van Stichting Camellia en we zijn zeer tevreden. Zowel de inhoud van de avond als de grote opkomst maakte van deze avond een succes. De drukte van alledag brengt stress met zich mee en heeft vaak zijn weerslag op ons voedingspatroon. Tezamen met de verzoeken aan ons adres omtrent een seminar binnen dit kader, heeft het ons doen besluiten dit thema te behandelen. Wij danken alle 200 gasten voor hun aanwezigheid.”

Intermezzo:

Harpiste Mechteld Karlien de Jongh & Ud speler Karim Eharuyyen