In de tweede kamer bij Ahmed Marcouch

Op 11 oktober 2012 heeft Camellia een bezoek gebracht aan Ahmed Marcouch. Na de verkiezingen van 12 september heeft Marcouch Veiligheid en Politie in zijn portefeuille.

Marcouch ontving Camellia in een zaal van de Tweede Kamer.Marcouch begon het gesprek met hoe hij Camellia in de nabije toekomst ziet; een belangrijk orgaan die een essentiële plek in de maatschappij heeft verworven die gevraagd en ongevraagd haar adviezen of opinie over (actuele) thema’s uitbrengt.

Het werd een interactief gesprek over ondernemen, veiligheid en actief burgerschap.

Na het gesprek met Marcouch heeft Camellia de gelegenheid gekregen om kennis te maken met Tweede Kamerlid Mei Li Vos.

Camellia kijkt terug op een ontmoeting waarbij zij veel inspiratie en ideeën heeft opgedaan.