Praten met je kind in de puberteit

Op 16 maart 2016 organiseerde Stichting Camellia in samenwerking met Sensa Zorg de bijeenkomst ‘communiceren met je kind in de puberteit’. Twee (ortho)pedagogen hebben hun expertise over dit onderwerp gedeeld.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de communicatie met pubers in principe niet anders werkt dan de communicatie tussen volwassenen. De kunst van communiceren met pubers is het actief luisteren naar het kind en in duidelijke bewoordingen jouw boodschap als ouder/opvoeder overbrengen. De vaardigheid om op deze manier te communiceren met je kind, versterkt zich met name door een positieve benadering naar het kind toe, waarbij de nadruk ligt op een oplossingsgerichte instelling waarin de mening van het kind ook een rol speelt.

Het actief luisteren vertaalt zich niet enkel naar de woorden die je gebruikt, maar ook de houding die je als ouder/opvoeder aanneemt tijdens een gesprek. Tijdens de communicatie is het van belang dat je niet enkel als ‘zender’, maar ook als ontvanger functioneert. Stop even met je bezigheden en richt je ook in lichaamstaal naar het kind toe. Parafraseer wat je kind zegt en neem afstand van aannames.

Zodra zich een probleem voordoet, geef dan in eerste instantie aan het kind de ruimte om eigen oplossingen in te brengen. Denk vervolgens samen naar een oplossing toe, focus niet op de oorzaak, dit verergert de frustraties alleen maar. Stel als ouder niet zozeer regels op, maar grenzen en heb er vervolgens vertrouwen in dat het kind binnen de grenzen zal handelen. Wees je er bewust van dat je kind door jouw manier van communiceren een eigen houding leert aannemen; jij als ouder/opvoeder vervult een voorbeeldfunctie hierin.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.