2de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 29 mei jl. vond alweer de tweede bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen succes en aardig gevonden worden, het is een klimrek en geen ladder en ben jij mijn mentor?. Een intensieve bijeenkomst waarin veel interactie heeft plaatsgevonden tussen alle deelnemers. Vooral het werken met de Balint-methode heeft voor ons allen een eye opener opgeleverd. Deze methode biedt een instrument om praktijkervaringen uit te diepen. Op systematische wijze kunnen deelnemers nadenken over hun persoonlijke ervaringen met een praktijksituatie. De vraaginbrenger krijgt van alle deelnemers vragen om zo haar vraag te concretiseren zodat ook gerichter advies kan worden gegeven. Het inbrengen van een casus zal als rode draad lopen in de komende bijeenkomsten. Wij kijken uit naar de derde bijeenkomst waarin onder andere zal worden ingegaan op de vraag ‘maak van je partner een echte partner’!

Moederdag 10 mei 2015

Stichting Waterval is 10 jaar geleden gestart met dit initiatief en deelt sinds die tijd elk jaar rozen uit aan de ouderen in onze samenleving. Stichting Camellia en Platform ZijN deden dit jaar voor de tweede keer mee. Daarnaast hebben zij hulp gekregen van diverse vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zaten Bibi Fadlalla (gemeenteraadslid PvdA) en Bernadette Vieverich (gemeenteraadslid Groenlinks).

De voorzitter van Stichting Waterval, Fikri Calkin, vertelt over de achtergrond van dit initiatief. “ Wij vinden vaders en moeders van groot belang in onze samenleving. Kinderen ontwikkelen zich namelijk met de steun en zorg van de ouders. Wij moeten onze ouderen niet vergeten. Veel ouderen zijn eenzaam en kunnen we wat extra aandacht gebruiken. Met dit initiatief willen wij contacten leggen met andere mensen en organisaties om zo een participerende bijdrage te leveren aan de samenleving.”

De ouderen waren blij verrast en hebben genoten van de aandacht.

 

1ste sessie Vrouwelijk leiderschap

Stichting Camellia organiseert een reeks van 4 sessies over vrouwelijke leiderschap. Op 20 mei jl. was het dan zover, onder leiding van psychiater Gülay Ersoy is gestart met de eerste. Aan de hand van het Boek ‘Lean in: Vrouwen, werk en de weg naar succes’ van Sheryl Sandberg worden relevante onderwerpen besproken.

De sessies hebben mede tot doel om vrouwen inzicht te laten krijgen in de interne obstakel die zij zich op het terrein van werk opwerpen. Ook worden de deelnemers geprikkeld om na te denken over de obstakels die zij zich zelf op andere terreinen opwerpen. Dit te herkennen en vervolgens dit tegen te gaan en zich voor de volle 100 % in te zetten.

De onderwerpen van de 1ste sessie waren kloof in leiderschapsambitie en aanschuiven aan tafel. De avond verliep informatief en er was veel interactie onder de deelnemers.

Aan het begin van de sessie kregen de deelnemers zonder nader toelichting de opdracht om een plaatje te mogen kiezen dat het meest tot hen aansprak.

Vervolgens kregen de deelnemers een moment om zich voor te stellen en het gekozen plaatje nader toe te lichten. Het heeft geleidt tot mooie inzichten.

Gedurende de sessie zijn er verschillende kloven toegelicht en behandeld, namelijk:

  • meer hoogopgeleide vrouwen stoppen met werken dan mannen,
  • percentage vrouwen in tegenstelling tot mannen in topfuncties is relatief klein
  • vrouwen worden met complexe uitdagingen geconfronteerd,
  • vanaf de geboorte worden jongens en meisjes anders behandeld.

Uit verschillende onderzoeken in onder andere de Verenigde Staten blijkt dat vrouwen over zichzelf een structurele onderschatting hebben, terwijl mannen een structurele overschatting hebben.

Ook blijkt dat mannen hun succes toeschrijven aan eigen kwaliteiten en vaardigheden, terwijl vrouwen hun succes toeschrijven aan externe factoren.

Wanneer het gaat om grijpen van kansen zijn de mannen in staat om deze kans sneller te pakken, terwijl vrouwen over het algemeen denken het niet aan te kunnen.

In de stoel met Senay Cemek

 

Mevrouw Cemek is docente bij de Hogeschool van Amsterdam, moeder van twee kinderen en samen met haar echtgenoot ondernemer. In haar drukke leven heeft ze tijd voor heel veel dingen. Hoe krijgt ze dat voor elkaar?

Op 6 maart was mevrouw Cemek te gast bij stichting Camellia in Haarlem. Bij ‘In de stoel’ krijgt de gast de mogelijkheid om zijnhaar ervaringen en expertise binnen zijn/haar vakgebied te delen met de aanwezigen.- Haar manier van spreken, open en persoonlijk, maakt het dat je jezelf in haar verhaal (durft) te herkennen

Mevrouw Cemek vertelde dat haar grootste inspiratiebron in haar leven, haar ongeschoolde moeder is. Een eigenzinnige vrouw op leeftijd, die volop in het leven staat, weet wat ze wil en graag nieuwe dingen leert. Mevrouw Cemek zegt dat alles begint met het ‘willen’ en het combineren van diverse dingen in het leven. Acceptatie van jezelf met al je tekortkomingen, trots zijn op jezelf en geloven in jezelf zijn belangrijke aspecten om vooruit te komen. Gebruik je tijd nuttig voor je zelf maar ook voor je omgeving. Het hebben van een carrière is volgens haar gelukkig zijn met wat je doet.

Verder heeft mevrouw Cemek, met ons haar reisverhaal en doel naar Kenya gedeeld, die ze samen met de stichting Time to Help, heeft ondernomen. Deze stichting verleent medische hulp met inzet van vrijwilligers. Daarna heeft ze samen met de groep een kleine oefening gedaan over time management, dat zeker naar meer smaakte. Mogelijk wordt er hier nog op teruggekomen.

Wij danken mevrouw Cemek nogmaals voor haar komst, en het delen van haar persoonlijke verhaal met ons en hopen haar nogmaals rondom het thema ‘time management’ terug te zien.

 

In de Stoel met Marith Rebel

Sinds 2013 lid van de Tweede Kamer, voormalig voorzitter van de Vereniging van Vrouwelijke Artsen, opleidingsdocente, huisarts & moeder van drie kinderen. Ik heb het over Marith Rebel. Hoe heeft ze dit toch allemaal voor elkaar gekregen?

Op 8 april was mevrouw Rebel te gast bij stichting Camellia. Ze vertelde over haar moeilijke jeugd, waarin er sprake was van huiselijk geweld. ‘De term is haast te lief, te huiselijk, te knus. Het zou eigenlijk ‘maatschappelijk geweld’ moeten worden genoemd. Het is niet iets wat binnenshuis plaatsvindt, achter de deuren, en daar ophoudt. Het weerklinkt op alle vlakken waarmee een individu te maken heeft’. Een krachtige vrouw, die durft te praten over haar verleden, over de positieve gebeurtenissen, maar ook over de mindere tijden. ‘Als ik dit soort onderwerpen in mijn positie niet bespreekbaar maak, dan zou een ander dit ook niet durven. Sommige taboes moet doorbroken worden en ik kan daarbij helpen’, aldus Rebel. Dat zij in de Tweede Kamer zou belanden, was voor haar ook een verrassing. ‘Ik was niet eens lid van een politieke partij. Maar ik realiseerde me dat ik me voor mijn eigen patiënten goed kon inzetten in de huisartsenpraktijk en in Den Haag zou ik dit voor een veel bredere groep kunnen doen. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in de functie van politicus en dat vergeten mensen wel eens’. Werkzaam zijn als huisarts is volgens mevrouw Rebel de beste voorbereiding geweest op haar politieke carrière: ‘Als arts maak je mensen mee op hun slechts, je leert daarmee om te gaan, daarop in te spelen en hen te begrijpen.’

Deze drukke dame is ook nog eens moeder van drie jonge kinderen. Hoe combineert ze al haar werkzaamheden met het moederschap? ‘Mijn truc is om fulltime te werken, maar één dag vanuit huis. Op die ene dag kan ik ook leuke activiteiten plannen voor de kinderen, het werkt ideaal’. Een van de deelnemers vraagt of zij zich wel eens schuldig voelt tegenover de kinderen. ‘Ja, soms wel. Maar dit schuldgevoel is vooral iets wat vrouwen elkaar aanpraten, om het maar scherp te stellen.’ En of zij iets anders zou doen als ze de tijd kon terugdraaien: ‘ Nee, ik geloof dat hetgeen wat gebeurt een reden heeft en dat alles komt op het moment dat het komen moet’.

Wij sluiten de bijeenkomst af met de volgende aansporende en inspirerende woorden: ‘wees niet bang en laat je niet afschrikken. Je hebt niets te verliezen, ook als je denkt ‘dit kan ik niet’, probeer het gewoon. En geloof me, als jij in jezelf gelooft, zul je komen waar je komen wilt. Kies altijd voor hetgeen dat je zelf leuk vindt, niet voor de dingen waarvan je denkt dat het moet of waarvan je denkt dat mensen het bij je vinden passen’.

Marith, je bent een heuse inspirator! Dankjewel.

 

In de stoel met Khadija Arib

Op 5 juni was Khadija Arib te gast bij Stichting Camellia. Mevrouw Arib is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer namens de PvdA. Daarnaast is zij voorzitter van de Vaste commissie voor Veiligheid & Justitie en de Algemene commissie voor Jeugdzorg.

Wat deze bijeenkomst zo bijzonder maakte, is dat mevrouw Arib los van alle feitelijke gegevens over haar politieke carrière vooral haar persoonlijke verhalen met ons heeft gedeeld. ‘De weg naar succes begint met kleine stappen, of je je doel haalt, hangt vooral af van hoe graag je iets wilt’, stelt Arib. ‘Bij mij was het vooral boosheid & confrontaties met onrecht in het dagelijks leven die mij hebben geprikkeld dat ik iets moest doen. Iets in de sociaal maatschappelijke sfeer’. Zo begon mevrouw Arib in haar jongere jaren een stichting waar zij zowel mannen als vrouwen leerde lezen en schrijven.

Mevrouw Arib zegt dat je iets moet doen wat je leuk vindt, waar je in gelooft, waar je achter staat. ‘Investeer in jezelf, studeer en wees sociaal actief. Ontdekt worden vergt wat tijd, de een gaat het makkelijker af dan de ander. Teleurstellingen en afwijzingen zullen er altijd zijn, maar geef nooit op! Neem je vechtershouding aan en ga ervoor’, aldus de motiverende woorden van mevrouw Arib.

Wij danken mevrouw Arib nogmaals voor haar komst, enthousiasme en betrokkenheid.

Verdere details over het leven van Khadija Arib, anekdotes en persoonlijke verhalen kunt u lezen in haar eigen boek ‘Couscous op zondag’.

 

Lezing “Lean in”

DSC_0001 DSC_0029 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0146 DSC_0187 DSC_0191 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207

Op 24 april jl. werd door psychiater Gulay Ersoy een presentatie gehouden over het boek van Sheryl Sandberg genaamd “Lean in. Women, work and the will to lead”.

Ersoy is werkzaam als psychiater bij een psychiatrische instelling in Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen. Haar doel voor deze avond is dat de deelnemers na afloop een positief gevoel over zichzelf gaan vormen of juist te versterken om vervolgens meer uit je zelf te halen. Zo heeft zij het boek gelezen waarover zij zelf erg gemotiveerd van raakte. “Lean in” van Sheryl Sandberg. Ersoy wil de hoogtepunten uit het boek met het publiek delen. Sandberg is COO van FaceBook en is de bedenker van het concept Lean in, wat ‘ervoor gaan, ambitieus zijn en voor de volle 100% gaan betekent.

Het is belangrijk om het ‘lean in’ toe te passen op elk belangrijk levensgebied zoals je gezin, werk of studie en op het sociaal maatschappelijk gebied. Ersoy legt aan de hand van de gegevens uit het boek uit dat vrouwen vaak hindernissen ondervinden in het werk waardoor ze niet hogerop kunnen komen. De kunst van ‘lean in’ is om de hindernissen of soms ook angsten te herkennen en deze tegen te gaan door na te denken hoe je je doel wil bereiken. Nadat je je plan hebt gemaakt ga je er vol tegen aan.

Uit onderzoek blijkt dat er een kloof is in leiderschapsambities tussen vrouwen en mannen. Allerlei factoren zoals, opvoedingsverschillen tussen jongens en meisjes, biologische factoren en stereotyperingen van man/vrouw spelen hier een rol in.

Ersoy geeft een aantal tips om de kloof te overbruggen en je positie te versterken op je werk. Deze zijn onder andere actief meedoen tijdens vergaderingen en geen toeschouwer zijn, bewust zijn van je eigen succes en deze niet klein praten, niet perse aardig gevonden willen worden maar durven je ideeën aan de kaak te stellen,  je partner betrekken in het huishouden en de opvoeding van je kinderen. Het laatste is erg belangrijk om je werk en privé in balans te houden en om in evenwicht te blijven. Verder blijkt uit onderzoeken dat een betrokken vader een positief invloed heeft op zijn kinderen. Deze kinderen zijn vaak hoogopgeleid en worden in mindere mate vertegenwoordigd in criminele cijfers.

De lezing werd afgesloten met vragen van het publiek waarbij herkenning op de voorgrond stond. Onder het genot van een hapje en drankje wisselden de deelnemers van gedachten en ervaringen. Het was een inspirerend bijeenkomst. Bewustwording bij de vrouwen was ter sprake en er is besloten een vervolg aan te geven waarin meer ervaringen gewisseld kan worden.

 

Lancering Platform ZijN en Stichting Camellia

Op de avond voorafgaand aan Internationale Vrouwendag heeft Stichting Camellia en Platform ZijN een onvergetelijk avond georganiseerd. Na een feestelijke en inspirerende bijeenkomst dat in het teken stond van diversiteit, emancipatie en participatie van vrouwen in het bijzonder, werd Platform ZijN gelanceerd.

Succesvolle vrouwen zoals Femke Halsema en Andrée van Es, Wethouder van Amsterdam, deelden hun persoonlijke verhalen over hun professionele carrière en wat daarbij komt kijken als vrouwzijnde.

Een volle en diverse zaal; dat was één van de doelen van deze bijeenkomst verzorgd door Stichting Camellia en Platform ZijN. Vrouwen, mannen, verschillende culturele en etnische achtergronden, ondernemers, bestuurders maar ook studenten, afgestudeerden, jong en oud. Omringd door een elegant paars lint dat een veilige ruimte symboliseert en elkaar verbindt. In plaats van een lintje door te knippen besloot de voorzitter van Platform ZijN, Saniye Calkin, het lint te verbinden. De Wethouder van Amsterdam en Femke Halsema brachten de twee uiteinden samen door middel van een strik. Een geweldig grote ballon lieten zij uit elkaar klappen gevolgd door een enorme knal en de zaal gevuld met confetti. Platform Zijn is officieel van start gegaan!

Gedurende de avond deelden diverse vrouwelijke sprekers hun verhalen. Femke Halsema, voormalig politica en moeder van een tweeling, sprak openhartig over hoe het voor haar was om zich als vrouwzijnde in de mannelijke wereld van de politiek te begeven. Halsema vindt het vooral fascinerend hoe het toch mogelijk is dat het voor haar mannelijke ex-collega´s legitiem is de politiek te verlaten met de reden meer tijd met de familie te willen spenderen of een familie te willen stichten. ¨Terwijl als een vrouw dat als reden opgeeft, het meestal als opgeven of mislukking wordt gezien: Zie je wel, ze kan het niet aan¨, aldus Halsema.

De avond werd onverwachts onderbroken door een vermakelijke act van Jetty Mathurin dat stereotypering van bijvoorbeeld Surinaamse en gesluierde vrouwen op een komische maar ook confronterende manier aan het licht bracht.

Tijdens de paneldiscussie spraken Justine Ruitenberg, recent gepromoveerde onderzoeker, Andrée van Es, Wethouder van Amsterdam en Selma Özkan, eigenaar van meerdere kinderdagverblijven over de vrouw en o.a. haar mogelijkheden tot ontwikkeling in haar professionele carrière. Tot slot, verzorgde Seyda Buurman Kutsal een mini- college waarin discriminatie, vooroordelen en stereotypering werd uitgelegd en hoe hiermee om te gaan.

De gasten waren erg onder de indruk van de avond en deelden vele positieve reacties tijdens het netwerkmoment.

 

Verkiezingsdebat 3 maart 2014

In de aanloop naar de verkiezingen van 19 maart 2014 organiseerde Stichting Peritus Network, Kompas Studenten Stichting en Stichting Camellia op 3 maart jl. een debatavond met politici van verschillende partijen. Vier partijen waren aanwezig voor het debat. Wethouder Pieter Hillhorst (PvdA), Laurens Ivens (SP), Jan Patternotte (D66) en Rutger Groot Wassink (Groenlinks). Het doel van de avond was om een beter beeld te krijgen in de verschillen en de overeenkomsten tussen de partijen. Tijdens de avond werden er stellingen voorgedragen waarop de aanwezige politici reageerden aan de hand van hun partijprogramma’s. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond werd voorgezeten door Floris Alberse.

De stellingen omvatte belangrijke onderwerpen als kinderopvang, werkloosheid, studentenzaken in Amsterdam etc. En zo werd al snel duidelijk op welke punten partijen zich van elkaar onderscheidden. De vragen en reacties vanuit het publiek en de passie waarmee de kandidaten deze beantwoordden en hun verhaal verkondigden, maakten van deze avond een succes.

Na afloop was er de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en de politici eventueel verder te praten. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Zowel de politici als het publiek hebben zich positief uitgesproken over de avond en de sfeer van de avond. Wij hopen dat de aanwezigen meer inzicht hebben gekregen in de verschillende standpunten van de partijen en wensen ze, en heel Nederland, veel wijsheid toe bij het stemmen en de politici succes met hun campagnes!

 

 

Moederdag Sint Jacob

Bewoners van Sint Jacob op Moederdag verrast door Tweede Kamerlid Michel Rog

Ter ere van Moederdag hebben Stichting Waterval, Stichting Camellia en Platform ZijN op 12 mei jl. rozen uitgedeeld aan de bewoners van woonzorgcentrum Sint Jacob in Amsterdam. CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog werd uitgenodigd om de eerste roos uit te delen. “Ik ben zeer vereerd dat ik mee heb gedaan aan zo’n fantastisch project,” aldus Rog.

De bewoners van Sint Jacob raakten zichtbaar geëmotioneerd tijdens het in ontvangst nemen van de roos uit handen van Rog. “Ik heb niemand meer, het is zo fijn dat jullie vandaag langskomen,” zei een bewoner van het zorgcentrum.

In het kader van de Dag van de Verpleging werd ook het personeel van Sint Jacob verrast met een roos.

De voorzitter van Waterval Fikri Calkin vertelt over de achtergrond van dit initiatief: “de eerste twee personen die iemand zou moeten respecteren zijn diens vader en moeder. Een persoon ontwikkelt zich namelijk al vanaf het begin dat hij een heel klein levend wezentje is met de steun en zorg van zijn vader en moeder. Met dit initiatief willen wij de ouderen in het zonnetje zetten en de generatiekloof verkleinen om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke betrokkenheid.”