“Vrouwenemancipatie in beeld” met Linda Graanoogst en Shanti Tuinstra

In aanwezigheid van 30 geïnteresseerden is op 23 april jl. de themabijeenkomst “Vrouwenemancipatie in beeld” gehouden. Camillia kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Gastspreker Shanti Tuinstra heeft de geschiedenis van de emancipatiebeweging toegelicht en stond stil bij de derde golf: de emancipatie van allochtone en autochtone vrouwen anno 2012, de kansen en bedreigingen en de rol die religie in dit geheel zou kunnen spelen in tegenstellingen tot de eerste twee emancipatiegolven.

Linda Graanoogst wees op het belang van sociale media in de hedendaagse berichtgeving en marketingstrategieën. Naast de middelen die gebruikt worden om boodschappen uit te zenden is de inhoud van de boodschap belangrijk: een geactualiseerde website (met foto’s en video’s), doelgroeponderzoek en gerichte verzending. Na de inleiding door de gastsprekers zijn gerichte vragen uit het publiek beantwoord.