Wederbezoek Nevin Ozutok

Als vervolg op het bezoek van Nevin Özütok op 8 maart 2013 Vrouwendag, heeft stichting Camellia op haar beurt Özütok en Astrid Kuiper bezocht in stadsdeelkantoor Oost. In de prachtig ontworpen Raadszaal met in het uitzicht de Oranje-Vrijstaatkade is er een warm en open gesprek ontstaan.

Nevin Özütok is wethouder in Amsterdam Oost (GL) en heeft o.a. economie en markt, groen en duurzaamheid en openbare ruimte in haar portefeuille. Astrid Kuiper is fractievoorzitter (GL) in Amsterdam Oost

Özütok opent het gesprek en refereert naar onze eerste kennismaking. Deze was vorig jaar in het kader van de 400 jaar betrekkingen, stadsdeel Oost opende toen haar deuren voor een voortreffelijk Turks ontbijt die door Camellia aangeboden werd. We hebben toen welgeteld 100 gasten, buurtbewoners en ambtenaren mogen ontvangen. Özütok krijgt tot op de dag van vandaag positieve reacties over dit initiatief.

In de dagelijkse werkzaamheden heeft Özütok onder andere wijkaanpak op haar agenda. Met trots vertelt zij hoe zij twee achterstandswijken heeft geholpen tot hippe wijken. Zij heeft tijdens het verbetertraject het motto “Kijk groen naar gebruikers groen” voor ogen gehouden. Dat wil zeggen dat ze projecten in het leven heeft geroepen waarbij bewoners gezamenlijk met bijvoorbeeld tuinieren bezig zijn. Het stadsdeel maakt  een stuk grond vrij waar bewoners het op hun gemak telen. Buren zijn dan op een ongedwongen wijze bezig met de natuur en ontmoeten elkaar. Een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat het straatbeeld groener is.

Kuiper vertelt dat ze al 10 jaar woonachtig is in Oost en dat ze in een buurt leeft waar tientallen etnische achtergronden leven. Dit vindt zij prachtig. Zij geeft aan dat zij goede contacten weet te onderhouden met al haar buren. Zo organiseren zij maandelijks een kookdag waarbij elke keer een ander land als thema het revue passeert. Zij vertelt dat zij door buurtacties zoals het project ‘Hallo Buuf’ in de lokale politiek is terechtgekomen.

Het warme gesprek wordt afgesloten met vervolgplannen. Hierover volgt te zijner tijd meer!